Delvis på etapp 27, ca 7 km     Karta

Start vid Ramsjöhult. GPS: N 58°59.984'   E 016°17.922'

Går man medsols är det ca 2 km till skärmskyddet vid Skogen. Vi går motsols och då är det ca 5 km. Vi vandrar först på en gammal körväg som säkert använts under många årtionden att frakta bl a träkol till masugnen vid Forssjö bruk. Trakten är rik på lämningar efter träkolsframställning. Flera torp har funnits i området och vi kan se igenplanterade åkertegar och odlingsrösen. När vi lämnar den gamla körvägen passerar vi över ett dike som en gång mödosamt grävts för att skapa odlingsbar mark kring Ramsjöhult. Stigen går nu genom ett skogsområde där vi ser spår efter modernt skogsbruk. Plötsligt kan tystnaden brytas av ett kraftigt dån. Det är SJs snabbtåg som rusar fram på stambanan genom skogen. Men trots oväsendet kan man se både älg och rådjur lugnt betande i någon glänta.

Framme vid några kolbottnar och en kojruin kan vi skymta tallmosseheden mellan träden. Snart passerar vi en fångstgrop och kommer ner till en spång som leder till en rad holmar på mossen. Här öppnar sig landskapet något och strax efter spången finns en fin rastplats. Stora Mossen är en tallmossehed som av Länsstyrelsen klassats som skyddsvärd bl a för den rika insektsfaunan. Skogsbruk bedrivs inte på mossen utan bara på holmarna, där leden nu följer en traktorväg. På en av holmarna ser vi en ståtlig gammelfura och intill finns rester efter en skogskoja. Leden går ner över mossen och följer en stig som vintertid används som skidspår till Ramsjöhult.

Strax är vi framme på en mindre väg, som vi följer fram till en bilväg. När vi passerat under kraftledningen ser vi en röjd och skyltad fångstgrop, allmänt kallad Varggropen.  Här ansluter vi till Sörmlandsledens etapp 27. Fler fångstgropar finns utmed ledsträckan fram till Skogen.

Vid skärmskyddet delar sig leden och en skylt visar att Ramsjöhultslingan fortsätter norrut. Vi ser även här igenplanterade åkrar och hagmarker. Ibland ses vattenblänk mellan träden. Det är hela tre sjöar vi passerar upp till Ramsjöhult, men ingen av dem är åtkomlig för bad.

2020-05-24