Etapp 22:2, ca 2 km
Start: Utgår från etapp 22 strax efter Hult 2 km från etappstarten för etapp 22 vid Hagtorp norr om Malmköping.
GPS: N 59°11.824'   E 016°37.019'. Där finns parkering.

Större delen av etappen passerar genom Rosmossen, ett naturreservat med storslagen natur. Bl a passeras en 30 meter hög spektakulär rasbrant. Där finns också gott om sällsynta lavar och mossor. En och annan rödlistad svamp finns också. Rosmossen är väl värd ett besök.

Rosmossens naturreservat

2021-04-06