Del av etapp 45 och 44: 2 samt etapp 44, ca 11 km
Start: Slottet Nyköpingshus. GPS:  N 58°44.919 '  E 17°00.584'

En naturskön slinga genom och runt Nyköpings västra del och utkant.
Slottet, liksom staden tillkom på 1200-talet. Slottet och hela Nyköping brann flera gånger, senast 1719 under ryssarnas härjningar. Vattenkraften från fallen i ån och handeln via hamnen bidrog till att bygga upp Nyköping. Vid det första stora fallet, kallat Storhusfallet, låg de ursprungliga industrierna. Vid de övre fallen finns flera gamla industribyggnader.

Slingan går på Korsbron över ån och genom det gamla bryggeriområdet där ett antal olika hantverkare och konstnärer etablerat sig. Slingan fortsätter sedan längs ån förbi Anna Lindhs plats vid Storhusfallet.

Framme vid stadsbron kan du göra en avstickare från ån fram till Stora Torget med de gamla byggnaderna, kyrkan från 1200-talet som är tillbyggd flera gånger, rådhuset från tidigt 1700-tal och länsstyrelsen från 1800-talet är kompletterade med ett modernt stadshus i marmor samt i närheten ett intressant kulturhus, Culturum.

I fortsättningen längs ån passeras området Forsen med krog och annan verksamhet, tidigare var det en textilindustri i byggnaderna. Därefter följer S:t Anna med bostäder i det tidigare mentalsjukhuset. Den K-märkta idrottsplatsen Folkungavallen passeras. Därefter ligger ytterligare en industrifastighet, Perioden, där byggs bostäder i fabrikslokalerna under 2015.

Innan stigen brantar upp i naturreservatet Hållet ligger det gamla torpet Fåfängan där det bedrivs sommarkafé och andra aktiviteter. På Hållet ligger ett par mindre silvergruvor, en är Gustav Adolfsgruvan. Härifrån går slingan på "tvärleden" 44:2 mot Stora Kungsladugården, till att börja med fram till motorvägen. När motorvägen passerats rundar slingan hamburgerrestaurangen MAX och går vidare över vägen mot Skavsta flygplats. På höger sida ligger Frisksportarnas torp med volleybollplan. Nu följer vandring genom ett skogsparti och ner till ett område med en grupp röda garage. De byggdes av trälådor från USA, som innehållit delar till Chryslerkoncernens bilar. Montaget gjordes på den tiden av AB Nyköpings Automobilfabrik, ANA.
Efter att ha gått tillbaka under motorvägen nås snart Gumsbackens affärsområde med McDonalds, hotell med mera. Från Stora Kungsladugården på etapp 44 mot naturreservatet Lindbacke är det en fin natur med ett rikt fågelliv. På Lindbacke finns flera fornminnen, bl a en labyrint från järnåldern. Från etapptavlan vid Lindbacke går leden i en tunnel under vägen mot Oxelösund, sedan genom Idbäcksområdet, över järnvägen, förbi busstationen och tillbaka till slottet.  

Tips på förlängning:
Ett av Sveriges märkligaste hällristningsområden, Släbro. Flera hundra figurer och skålgropar från Sveriges bronsålder för 3000 år sedan. Något längre bort står två runstenar i ett gårdsgravfält.
2015-07-13