Del av etapp 12 + "Blå stigen" + Vattgruvsmossen, ca 9 km   Karta

Start: GPS, WGS 84  N 59°04.921' E 017°26.992'. Parkering.

Till och från Vattgruvans f d gruvfält finns bilväg 10 km över Billsta från väg 57. Följ skyltningen mot Naturreservatet.

Från Vattgruvan går leden mellan flera mindre gruvhål, som inte är inhägnade. Större schakt vid sidan om leden är skyddade av höga nät.

Alldeles bortom starten på etappen vid Stora Kobäcken finns en rastplats och bra tältmöjligheter. Efter anslutningspunkten för etapp 12:1 från Mölnbo fortsätter slingan/leden på en bergsträckning med flera upp- och utförslöpor fram mot Trönsjön, där det finns rast- och badmöjligheter. När leden någon kilometer längre fram passerar mellan Horssjöarna finns ett skärmskydd 150 meter österut vid Lilla Horssjön.
Slingan fortsätter på etapp 12 runt västra änden av Lilla Horssjön och upp på ett berg med fin utsikt över sjön. Strax därefter, till höger, finns en blåmarkerad stig som leder tillbaka till etapp 12 och mot Vattgruvan. Efter passage av skiljet mot Mölnbo finns en stig in till vänster som är en av lederna i Vattgruvsmossens Naturreservat. Stigen leder tillbaka till Sörmlandsleden i anslutning till Vattgruvan.

Vattgruvsmossen

2020-09-22

Kruthuset Vattgruvan

Kruthuset Vattgruvan