Delvis på etapp 24:1, ca 8 km     Karta

Start vid Vilsta friluftsområde. GPS: N 59°20.910'  E 016°30.346'

Rundslingan och etapp 24:1 börjar på den lilla vägen utanför hästhagen vid ridhuset i Vilsta. Slingan går i ett av Eskilstuna kommuns vackraste naturreservat som har en rik flora. Förutom de allmänna arterna finns trolldruva, smånunneört, bäckbrässma, vätteros, linnéa, knärot, desmeknopp och jungfru marie nycklar för att nämna några.

Till en början följer leden den gamla körvägen på sluttningen mot Eskilstunaån med utsikt över vacker kulturmark med stora ekar med inslag av asp och björk. Nära stranden finns al. Intill vägen vid Skjulstaberget finns en kolbotten och rester av en kolarkoja. En något mindre kolbotten finns 100 meter mot Skjulsta nära vägen. Efter ca 1 kilometers vandring ligger Skjulstaberget varifrån det är en vacker utsikt mot Skjulsta. På berget finns rester av en fornborg. Några hundra meter efter berget finns ett väl inhägnat gruvhål, en gammal silvergruva från slutet av 1600-talet (info finns vid gruvhålet).

Från gruvan kan man göra en avstickare. Stigen till höger leder till en smal kanal som började byggas från Torshälla år 1596 och fullbordades 1610 med den sista slussen i Skogstorp. Kanalen byggdes främst av soldater och uppbådad allmoge. Bönderna uppmanades att gräva viss kvantum, eller att leverera ett par stockar, innan de fick fara hem igen. Arbetet var impopulärt, folket knorrade och det krävdes hertig Karl IX:s all energi för att få företaget färdigt.

Från gruvan fortsätter leden genom kuperad barrskog mot Uvberget, som har en tämligen väl bevarad fornborg, med utsikt mot Rosenfors. Strax därefter passeras ett elljusspår och leden går på vissa ställen parallellt med detta. Efter att ha passerat tillbaka över elljusspåret går leden genom barrskog och kommer efter en kort sträcka in på en ny skogsväg. Mot norr mellan träden ser man det gamla torpet Dalkarlstorp.

Här lämnar slingan etapp 24:1 och viker av norrut tillbaka mot Vilsta. Efter en bit går slingan genom en mycket vacker och orörd natur med gamla träd och vacker mossbeklädd mark. Fortsättningen på slingan är bitvis gemensam med motionsspåret och är mycket lättgången. Ca 1 km efter ledskiljet finns en vackert belägen grillplats, därifrån återstår ca 3 km till etappmålet Vilsta.

Vilsta friluftsområde

2019-09-10