Vatten/källor

Förteckning över källor, brunnar, vattenposter o dyl. Vi garanterar inte tillgång och kvalitet. Vattnet i de flesta insjöarna kan vanligtvis också användas (kokning rekommenderas).

Tips på vattenrening:
  • Kokning ca 10 minuter
  • Vattenreningstabletter
  • Jodsprit (några droppar per liter)
  • Filter, köpta eller gjorda av t ex grillkol

Etapp

Sträcka

1

Björkhagen – Skogshyddan
Källa vid Sandasjön.   N 59°16.588' E 018°11.220'

3

Alby friluftsgård – Tyresta by
Källa öster om Högdalen ca halvvägs på etappen.  N 59°12.120' E 018°16.095'

5

Handen (Rudans gård) - Paradiset
Kran vid Rudan.    N 59°09.897' E 018°07.837'
Pump vid Riddartorp.    N 59°08.677'   E 018°04.707' 

5/6

Pump vid Paradiset.    N 59°09.232' E 018°01.329'

6

Paradiset - Lida friluftsgård
Källa vid f.d Kvarnsjön ca halvvägs på etappen.  N 59°09.682' E 017°56.856'  

6:1

Huddinge stn - Hökärr, etapp 6
Pump vid Scoutstugan Nytorp - N 59°10.959' E 017°58.612'

6/7

Kran vid Lida.   N 59° 09.796' E 017° 52.903'

9

Kran vid Tveta Friluftsgård - N 59°09.433' E 017°35.875'

10

Tvetaberg - Järna
Kran. Vandrare får ta vatten från kran på utsidan av hus hos Magnus Lännholm/Anneli Johansson, Sveas väg 22, Järna (Ca 300 m från leden, område Östra Kallfors). Ring innan 070-8776910.  N 59°6.448' E 017°34.188'
Källa vid Herrvreten 1 km norr om Järna.   N 59°106.280' E 017°34.465' och kran vid Tveta Friluftsgård - N 59°09.433' E 017°35.875'

11

Järna – Vattgruvan
Källa ca 4 km väster om Järna.   N 59°05.361' E 017°29.882'

13

Yngsviken - Djupviksängen
Källa ca 2 km efter Yngsviken.  N 59°07.035' E 017°21.664'
Källa ca 800 m norrut på etapp 13:2 mot Nykvarn.
Källa vid Stora Kvarnsjön.    N 59°08.368' E 017°15.230'
Källa vid Djupvikssjön.    N 59°09.182' E 017°14.188'

13:2

Nykvarn - Etapp 13
Kran vid Källsvik 30
Källa efter ca 16 km 800 m norr om Djupsjön - N 59°08.405'   E 17°18.859'

14

Djupviksängen – Fredriksberg, väg 223
Källa ca en km efter passage av Lövviksvägen utmed den alternativa stigen via Björndalsbergen. N 59°10.173'   E 017°12.707

15

Fredriksberg, väg 223 – Skottvångs gruva
Källa efter ca 1 km.  N 59°12.040'   E 017°10.631'
Källa strax innan Marvikarna.  N 59°12.701'   E 017°08.915'
Kran i Bystugan vid Skottvång.   N 59°10.944' E 017°08.009'

16

Skottvångs gruva – Harsjöhult
Kran i Bystugan vid Skottvång.  N 59°10.944' E 017°08.009'
Källa efter 2 km.  N 59°11.196' E 017°07.094'
Källa efter ca 7 km sydost om Bredsjön.  N 59°11.772' E 017°04.744'
Källa vid Harsjöhult i slutet av etappen.  N 59°12.190' E 017°02.167'

18

Finnsjön - Ånhammar
Kran vid Ånhammar. Gå in genom portalen i gårdslängan, därefter till höger.   N 59°08.817' E 016°54.749'. Endast sommartid.

19

Ånhammar – Henardalen
Pump 1,5 km söder om Ånhammar.  N 59°08.041' E 016°54.141'
Källa 400 m innan etappmålet.  N 59°07.404' E016°48.210' (OBS! ej i bruk, brunn tömd då vatten ej drickbart/juli 2021)

21

Malmköping – Hagtorp, väg 53
Källa vid Sundbysjön,  N 59°09.419' E 016°41.949' 

22

Hagtorp, väg 53 – Hälleforsnäs
Källa efter passage av Eskilstunavägen.  N 59°11.275' E 016°29.409'  

23

Hälleforsnäs - Svalboviken
Källa vid Fyrsjön.   N 59°09.521' E 016°26.759'     

23:1

Flen - Harpsundsvägen
Källa norr om Vikmanstorp.  N 59° 05.239', E 16° 31.695'
Teater Klämman, Fridal.  N 59° 05.790', E 16° 31.832'

23:2

Harpsundsvägen – Hälleforsnäs
Källa norr om Hedsjön.   N 59° 07.273', E 16° 29.397'

24

Svalboviken – Lundsjön
Källa ca 2 km söder Svalboviken. N 59° 09.460', E 16° 18.708'

24:1

Vilsta, Eskilstuna – Hållsta
Källa vid Piltorp efter ca 4 km. N 59°19.715'   E 016°30.278'

24:2

Hållsta – Kvarntorp
Källa vid Kvarntorp öster om leden. N 59°14.013' E 016°23.706' 

24:3

Kvarntorp – Svalboviken
Källa i Sandviks hage.   N 59°13.239' E 016°22.171' 
Källa i Gofars hage.   N 59°13.140' E 016°21.561' 
Källa söder om Boda.   N 59°12.340' E 016°20.120' 

25

Lundsjön – Vallmotorp
Källa söder om Lundsjön.  N 59° 04.538', E 16° 17.816'
Källa 1 km väster om Myrgryten N 59° 03.479' E 16° 15.696'
Kran (självtryck) vid sjön Mellan-Malmen.  N 59°02.684'   E 016°14.637'

27

Knorranvägen – Strångsjövägen
Källa efter ca 2 km vid Skogen.  N 58°59.106' E 016°17.006'
Källa vid Skirtorpsmossen ungefär mitt på etappen.  N 58°57.814'   E 016°17.148'

28

Strångsjövägen – Viggaren
Källa i början av etappen.   N 58°55.543'   E 016°16.025'
Källa på Glindraåsen.   N 58°53.048'   E 016°19.503'

29

Viggaren – Djupviksvägen
Källa mitt på etappen.  N 58°51.139'   E 016°19.873'
Källa vid Näsnaren mellan Hjulbo och Hjulbonäs.  N 58°50.290' E 016°19.655' OBS! rapport 19 aug om att denna källa är torrlagd.

30

Djupviksvägen – Åbo
Källa 1 km NV Åbo.  N 58°46.877'   E 016°21.573'

30/31

Källa vid Åbo.  N 58°46.542'   E 016°22.008'

31

Åbo – Stavsjö
Pump vid Asptorp (avstickare).   N 58°44.735' E 016°22.658'

31:1

Halsbråten, etapp 31 – Skjutgropen, etapp 32
Källa strax efter Krokeks Ödekyrka.  N 58°42.421' E 016°22.754'

32

Stavsjö - Lövsjöns sydspets
Källa. Knappt halvvägs in på etappen leder en blåmärkt avstickare på 600 m till Källhuskällan i anslutning till torpet Landet. Källan har ett utmärkt vatten. N 58°42.720'   E 016°24.203'

33

Lövsjöns sydspets – Brytsebo
Källa vid Ålkärrsdrogen efter 2,5 km. N 58°40.446'   E 016°30.399'

34

Brytsebo – Holmtorp
Källa vid Lilla Göljen.   N 58°41.901'   E 016°33.617'
Källa efter vägövergången 1,5 km från L Göljen.  N 58°41.454'   E 016°34.814'  

35

Holmtorp – Nävsjön
Källa vid Svartsjöns norra ände.  N 58°40.580'   E 016°41.458'

35/36/36:1

Nävsjön
Pump vid Nävsjöns nordöstra ände.  N 58°39.835'   E 016°44.014'

36

Nävsjön – Nävekvarn
Källa ca 2 km sydost om Nävsjön.  N 58°38.833'   E 016°44.195'

36:3

Fada kvarn – Bergshammar (etapp 44)
Källa söder om Bergshammar.   N 58°43.880' E 016°55.588'

37:1

Nävekvarn - Kärrgruvorna
Källa vid Kärrgruvorna.  N 58°38.923'   E 016°51.412'

38

Lilla Uttervik - Västra Kovik
Kran vid vattenreningsverket i Uttervik - N 58°37.351'  E 016°54.787'

41/42

Koppartorp
Toalett vid kyrkan.  N 58°38.697' E 016°54.043'

42

Koppartorp - Skyrshyttan
Kran vid Hembygdsföreningens toaletter.  N 58°38.769' E 016°54.003'

44

Sandstugan – Lindbacke
Källa söder om Bergshammar.    N 58°43.880' E 016°55.588'
Kran vid skärmskydden i Ryssbergen.  N 58°44.127' E 016°57.859'

44:1

Jogersö, Oxelösund – Ryssbergen
Källa i backen upp mot Ryssbergens parkering.  N 58°44.106' E 016°58.108'
Kran vid skärmskydden i Ryssbergen. N 58°44.127' E 016°57.859'

48

Svärta Kyrka - Holmsjön
Tappkran (sommartid) 20 m till vänster om porten Svärta Kyrka - N 58°49.206'  E 17°04.902'

52

Nynäs slott - Sandviks badplats
Kran ca 2,5 km från Nynäs slott vid Brevik.  N 58°47.819' E 017°22.797 

52/53

Kran vid Sandviks badplats.  N 58°47.708' E 017°25.089'

53

Sandviks badplats – Karlfors kvarn
Källa ca 3 km norr om Sandvik.   N 58°48.934' E 017°24.991'
Kran (självtryck) vid gården Långmaren utanför boningshuset.   N 58°50.064' E 017°24.156'

53:2

Sävö
Kran vid Sävö Gård, utanför naturskolan.

54

Karlfors kvarn - Gisekvarn
Pump i Gisekvarn ca 110 m in på Kvannestigen.  N 58°52.209'   E 017°25.122'
Pump i Gisekvarn ca 100 m in på Älgörtsvägen.  N 58°52.414'   E 017°24.974'

55:1

Sillekrog – Hungaskogen, etapp 55
Källa i höjd med St Hunga.  N 58°55.080' E 017°31.305'

56

Trosa - Tullgarn
Stensunds folkhögskola

57

Tullgarns slott – Kasholmen, Mörkö
Källa efter fornborgen och passage av vägen mot Påläng.N 58°58.755' E 017°36.477'

58

Kasholmen, Mörkö - Skanssundet
Kran vid Skansholmens Affär & Café. N 59°02.943' E 017°41.345'

60

Viad – Berga vägskäl
Källa efter ca 2 km.   N 59°07.139' E 017°42.399'
Källa efter ca 3,5 km.   N 59°07.303' E 017°43.158'
Källa efter ca 6,5 km.   N 59°07.810' E 017°44.910'

62

Kvarnsjön – Svarvaretorp, etapp 7
Källa norr om sjön Axaren.   N 59°09.015' E 017°50.311'

2021-08-17